Úvod

Aktuality

Historie

Současnost

Akce

Sport

Galerie

Kontakt

Hasičský sbor Císařov Hasičský sbor Císařov Hasičský sbor Císařov Hasičský sbor Císařov Hasičský sbor Císařov Hasičský sbor Císařov Hasičský sbor Císařov Hasičský sbor Císařov Hasičský sbor Císařov Hasičský sbor Císařov Hasičský sbor Císařov


Historie hasičského sboru    Sbor dobrovolných hasičů v Císařově byl založen 18. února 1922.
Na ustavující schůzi byl prvním předsedou zvolen Doležel Josef a náčelníkem se stal Jemelka Alois.

    20. srpna 1922 byla slavnostně odevzdána do užívání sboru stříkačka, zakoupená za 20 500 Kč.
Prvně byla stříkačka použita dne 31.12. 1922 v rodinném stavení v Lukové, kam dorazili císařovští hasiči jako první za 15 minut.
15. června 1922 bylo sboru povoleno vystavět skladiště na obecním pozemku.


    V roce 1933 se členové sboru podíleli na hašení ohně, který vypukl na jednom ze stavení v obci a dále se šířil na sousední domy. Při požáru shořely pouze střechy stavení. Vzniklou škodu uhradila pojišťovna.

    V roce 1936 byla zakoupena nová stříkačka z darů občanů a za přispění: statkáře de Navare z Citova, cukrovaru Brodek, pí, Bendové, pojišťovny Slavic, pojišťovny hasičské, p. Novotného, mlynáře z Citova, p Malovaného, ředitel gymnázia v Kroměříži, p. Rychlého Františeka, učitele v Olomouci, p. Majera, účetního z Dubu na Moravě, republikánského dorostu z Císařova, městské spořitelny Přerov, farář Rozsypala z Citova, p. Suchánka Josefa, pí. Rychlé Marie a p. Nevřely Františeka. Slavnostní vysvěcení nové stříkačky proběhlo 11.června 1936.


    V průběhu II. světové války aktivita hasičů stagnovala.
První činnost po II. světové válce započala až v roce 1950, a to díky mládeži. Bylo ustaveno družstvo dorostu, které dosahovalo na soutěžích dobrých výsledků.


    Pod vedením velitele sboru Kališe Josefa v roce 1955 se sbor rozrostl na 32 členů, mezi kterými bylo 13 děvčat.
Kališ Josef usiloval o vybudování nové hasičské zbrojnice.


    Jeho úsilí bylo úspěšné a během roku 1957 vydal Okresní národní výbor stavební povolení na stavbu hasičské zbrojnice. 8. května 1958 bylo provedeno zaměření stavby za přítomnosti předsedy obce, občanů a členů místního sboru.
19. května byl slavnostně položen základní kámen a započala výstavba hasičské zbrojnice.


    V roce 1958 byl předsedou sboru opět zvolen Kališ Josef a velitelem Benda Zdeněk.
Dne 17. června 1962 u příležitosti 40. výročí založení sboru byla hasičská zbrojnice slavnostně otevřena.


    V roce 1963 místní sbor čítal již 55 členů. Předsedou byl stále bratr Kališ Josef.
2.června 1963 se konalo v Císařově I. kolo celostátní soutěže.
19.12. 1963 byl sboru přidělen speciální požární vůz Mercedes-Benz. Přidělen byl s celkovým vybavením, a to v hodnotě 146 000 Kčs.

    V roce 1964 byla vyřazena ruční stříkačka.


    Roku 1965 byl zvolen předsedou sboru Vladimír Rokyta. Místní sbor uspořádal okrskové cvičení a umístil se zde na 3. místě.

    V roce 1967 se místní sbor podílel na likvidaci požáru v obci Rokytnice.

    V roce 1969 se bratr Rokyta Vladimír vzdal funkce předsedy sboru a místo něj byl zvolen Koukal František.

Podstatné změny ve vedení sboru proběhly v roce 1971.

Dosavadní výbor:
Předseda: Koukal František
Velitel: Mrtvý Josef
Pokladník: Calábek Ladislav
Jednatel: Mačalík Oldřich
Strojník: Rychlý František
Preventista: Benda Vítězslav
Kulturní referent: Calábek Jindřich
Referent mládeže: Benda Petr

Byl nahrazen novým výborem:
Předseda: Špunar Petr
Velitel: Rokyta Vladimír ml.
Jednatel: Hanák Josef
Pokladník: Nevřela Jan
Preventista: Mrtvý Josef
Strojník: Klučák Josef


    V roce 1972 vypukl požár ve stodole pana Josefa Mračka. Byl však malého rozsahu a byl tak uhašen místním sborem.

    V roce 1973 došlo ke změně ve funkci jednatele a to na pana Zdenka Dostála, strojníka pana Jana Špunara, preventisty pana Pavla Zatloukala a na kulturního referenta pana Josefa Hanáka.

    V roce 1976 se stal předsedou Koukal František st. Na okrskovém cvičení dosáhli jednotliví členové sboru dobrých výsledků - obsadili 1. a 3. místo.

    V roce 1982 bylo vzpomenuto 60. výročí založení zboru společenskou slavností. V tomto roce se stal velitelem Doležel Jan.

    V roce 1985 byl do funkce předsedy sboru zvolen Koukal Bohumír. Ve funkci zůstal až do roku 1993, kdy ho vystřídal Rokyta Vladimír ml.

Složení vedení sboru v roce 1992
Starosta sboru: Koukal Bohumír
Místostarosta: Rychlý František
Pokladník: Přehnálek Josef ing.
Jednatel: Calábek Jindřich st.
Velitel: Doležel Jan
Strojník: Calábek Jindřich ml.
Preventista: Krejčíř Jan
Člen výboru: Krejčíř Josef
Člen výboru: Zatloukal Jan
Člen revizní komise: Sigmund Jiří
Předseda revizní komise: Rokyta Vladimír ml.
Člen revizní komise: Koukal František    V roce 1993 místní sbor přestoupil do nově vzniklé Moravské hasičské jednoty se sídlem v Brně. Tato nová jednota začala organizovat každoročně v rámci Moravy sportovní hasičské soutěže, přebory okresů a Moravy.

    V roce 1994 došlo ve vedení sboru ke změnám: starostou sboru se stal p. Rokyta Vladimír ml., velitelem p, Calábek Jindřich ml. a členem revizní komise Rychlý František.

    V roce 1995 byl starostou sboru zvolen Koukal Bohumír. Členové sboru se podíleli aktivně na oslavách 210. výročí založení obce.

   


Zlatá éra...

    Od roku 1996 následovala "zlatá éra" v požárním sportu. Nejvýznamnějším úspěchem tohoto roku, bylo 3. místo na mistrovství ČR v Chrudimi.

    Rok 1997 se nesl ve znamení oslav 75. výročí od založení sboru. Oslavy naplánované na 5.července narušilo deštivé počasí, které později vyústilo až v povodňové dny. Členové sboru vydatně pomáhali zaplaveným občanům a aktivně se zapojili i do pomoci okolním obcím.
V soutěžním dění se družstvo umístilo na 1. místě na okresní soutěži a na přeboru Moravy byli na 2. místě. Z důvodů povodní se nekonalo mistrovství ČR.

    V roce 1998 družstvo mužů zvítězilo na okresní i moravském přeboru. Bohužel po technické chybě bylo diskvalifikováno a nepostoupilo na přebor republiky.

    Rokem 1999 pokračovalo družstvo ve vynikajících výsledcích, jak na okresních soutěžích tak i na přeboru Moravy. Díky skvělým výsledkům opět postoupilo na přebor ČR. Zde ale bohužel po technické závadě na stroji skončilo na 9. místě, přestože po průběžných disciplínách se drželo na druhém místě.
Z funkce starosty odstoupil Koukal Bohumír, kterého nahradil Rychlý František. Sbor čítal 66 členů.

    V roce 2000 se jako každý rok zapojil sbor do kulturního dění v obci a uspořádal tradiční ples, karneval a spoustu dalších akcí.
Přírůstkem do sboru bylo větší množství žen, které společně s muži absolvovaly veškeré postupové soutěže a svými výbornými výsledky si zajistily postup na přebor ČR. Zde muži obsadili 2. místo a ženy 1. místo.

    V roce 2001 družstva žen i mužů zvítězila na přeborech okrsku i okresu, postoupila tak na přebor Moravy. Zde ženy zvítězily a muži se umístili na 4. místě. Na přeboru ČR skončily ženy na 2. místě a muži na 4. místě.
Na valné hromadě sboru byl zvolen starostou Mrtvý Bronislav, velitelem Mrtvý Josef a pokladníkem Theimerová Jana.    Rokem 2002 oslavil sbor 80. výročí jeho založení.
Jak družstvo žen, tak i družstvo mužů dosáhlo během roku výborných výsledků v požárním sportu. Na Mistrovství republiky se umístily ženy na 3. místě a muži na místě 2.    Rok 2003 byl nejúspěšnějším rokem v celé historii sboru. Obě družstva v postupových soutěžích dosáhla výborných výsledků a své výsledky obhájila na přeboru ČR. Zde muži předvedli exkluzivní výkony a dosáhli na titul nejvyšší. Stali se Mistry ČR. Ženy skončily na hezkém 4. místě.
Novým velitelem sboru byl zvolen Zatloukal Luboš.    V roce 2004 opět družstva absolvovala veškeré postupové soutěže a na přeboru ČR se umístila: ženy na 5. místě a muži na 6. místě. V tomto roce byla na sportovních polích dokonce dvě družstva mužů. Pod názvem hasiči Císařov Veteráni vystupovala ta část sboru, která má více zkušeností a pod názvem hasiči Císařov ti méně zkušení. Ale na sportovním poli se tato družstva držela pospolu a společně obsazovala přední příčky, nejen v soutěžích Velké ceny (VC) okresu Přerov. V této VC při konečném vyhodnocení se umístilo družstvo VETERÁNŮ na 2. místě a na 3. místě hasiči Císařov.
Z funkce odstoupila velitelka družstva žen Calábková Margita.


    V roce 2005 se postupových soutěží zúčastnilo jen družstvo mužů Císařov. Družstvo žen a Veteránů se souzěží nezúčastnilo. Muži vyhráli okrskové kolo a na přeboru okresu a přeboru Moravy skončili na 2. místě. Na mistrovství ČR skončili jako pátí. Ve VC okresu Přerov skončili na 3. místě.
    V roce 2006 se hasičský sbor Císařov zúčastnil 14-ti soutěží.
Největším úspěchem v hodnocení byl pro náš sbor Přebor MHJ v Brně. Zde jsme ohájili druhé místo z minulého roku a v jednotlivcích v běhu na 100m překážek vyhrál náš Martin Bednář. Na Mistrovství ČR skončili na 5. místě jako zástupci Moravy však první. Zde bylo také velmi slušné umístění v běhu jednotlivců na 100m překážek, kdy se bratři Bednářové umístili v první desítce z 80ti závodníků. Ve Velké ceně MHJ okresu Přerov jsme se sbor umístil na 3.místě.

    V tomto roce se také uspořádal tradiční ples a šibřinky s pochováváním basy. Všechny akce proběhly s velkým ohlasem spokojených hostů.
Změny ve sboru: do revizní komise byl místo bratra Jindřicha Calábka zvolen Otakar Machala, byly přijati dva nové členi Mrtvý Michal a Koukal Martin.    V roce 2007 absolvoval HS Císařov cca 13 soutěží. Z toho byly 3 postupové, jedno celorepublikové a 8 VC. které jsou pořádány pod hlavičkou MHJ OHJ Přerov. Mimo tyto soutěže se poprvé účastnilo družstvo mužů i jedné soutěž Extraligy ČR v Babicích.
Shrnutí sportovních výsledků roku 2007:
- Okrsek 3. místo
- Okres 2. místo
- Přebor Moravy 1. místo + v rozbězích 100m překážek 2. místo Bednář Martin a 4. místo Bednář Radek
- konečné umístění VC 2. místo
- MČR 7. místo
    V polovině roku se našemu sboru poštěstilo! O členství a aktivní spolupráci s námi projevily zájem mladé slečny, které hned postavily vlastní soutěžní družstvo a začali s plnou chutí bojovat s nářadím pro PS. Po cca měsíci a půl trénováni si vyzkoušeli vše naostro na VC v Rokytnici, kde hned obsadili 3. místo a ukázali tak, že jejich snažení nebylo marné a že do budoucna mají nynější dívčí týmy další slušnou konkurencí.
    V průběhu letošního roku nebylo naštěstí náš sbor třeba při žádné živelné, či jiné pohromě..
Sbor pořádal opět tradiční akce jako jsou např. ples, dětské šibřinky, vodění medvěda s pochováváním basy, Velkou cenu MHJ, dětský sportovní den, sběr železného šrotu aj.    Rok 2008, byl jedno velké překvapení. První ze všech odstartoval libový úspěch při pořádání tradičního Masupustního veselí. Ve večerních hodinách, kdy dle tradice pochovává sbor basu, bylo překvapením pro diváky nové pojetí celého ceremoniálu. Od tradičních smutečních obřadů přestoupili hasiči spíše k divadelnímu pojetí celého dění. Za zemřelou basu byli odsouzeni viníci slavným soudem. Toto vystoupení nadchlo nejen vystupující, ale hlavně diváky a to nejen domácí, ale i z dalekého okolí…
    Samozřejmostí roku bylo i pořádání hasičského plesu, šibřinek a dětského dne apod. Vše s milou a příjemnou účastí nových a nových příznivců.
    V soutěžních aktivitách bylo však velmi rušno. Muži se stali vicemistry Moravy, bramborovými v republice na MČR v Ivančicích a třetí v celkovém pořadí Velké ceny OHJ Přerov. Načež soutěžní družstvo žen, vzniklé před necelým půl rokem odstartovalo svou historicky první sezonu famózním způsobem. Z přeboru MHJ postupovaly sice z posledního postupového místa, ale za to si to vylepšily na samotném Mistrovství ČR. Zde ukázaly, že i po tak krátké době na poli požárního sportu umí! Překvapily všechny, včetně týmových kolegů. Vybojovat první místo na MČR v první sezoně, tak o tom se opravdu nezdálo nikomu. Ony to však dokázaly a získaly historicky první Titul Mistrů ČR v požárním sportu ČHJ a MHJ pro družstvo žen hasičského sboru Císařov.    Rok 2009. Po vzoru minulého roku, ale hlavně úspěchu minulého roku, kdy byl pozměněn start v tradičním Masopustním veselí, se hasiči rozhodli zkusit pokračovat v spíše divadelním pojetí Pochovávání basy. Zvolili na první pohled celkem složitý úkol a to zinscenování slavné pohádky Mrazík, kterého si však převzali do vlastní režie a upravili tak nějak do dnešní doby. Opět bylo toto jejich snažení odměněno velkým aplausem z řad přítomných návštěvníků, kterých v tomto roce dorazilo překvapivě více jak domácích.
    Samozřejmostí, tak jak každým rokem bylo pořádání tradičního plesu, šibřinek, Velké ceny, Sportovního odpoledne a mimo jiné se k těmto aktivitám přidala ještě spolupráce na lampiónovém průvodu obcí a pálení čarodějnic.
    V požárním sportu se i tento rok děly zajímavé věci. Nově repasovaná požární stříkačka, která v minulém roce utrpěla újmu a byl potřeba vyměnit nový motor, konala své. Nejen díky ní se podařilo družstvům mnoho velmi dobrých umístění. Za všechny mluví hlavně Přebor Moravy, kdy muži obsadili 2.místo a ženy 1.místo. Společně si tak vybojovali postup na MČR konané v Nymburku. Zde se mužům moc nezadařilo a získali zde 5.místo. Ovšem ženy se nenechaly zahanbit. Famózně propluly soutěží a na jejím konci obhájili prvenství z minulého roku a staly se opět mistryněmi ČR. Ve Velké ceně, v jejím konečném pořadí skončili muži na celkovém 2.místě a ženy na místě čtvrtém.    Rok 2010, začal jako každý rok tradičně Hasičským plesem, kde hasiči předvedli (po dlouhém přemlouvání občanů) speciální vystoupení, díky jejich vydařeným divadelním představením z minulých roků na Masopustním veselí. Toto vystoupení mělo opět velmi dobrý ohlas a tak si jej vyžádala zařadit do svého programu i obec Císařov, která pořádala svůj Obecní ples. I zde zvedlo amatérské seskupení lidi ze židlí a odměnilo je bohatým potleskem. Po zmíněném Hasičském plese následovaly další tradiční akce v roce, Šibřinky, Velká cena, Pálení čarodějnic, Sportovní odpoledne, Lampionový průvod obcí atd.
    Zapomenuto ale není i tradiční Masopustní veselí. Ono si totiž zaslouží svůj vlastní odstavec. Opět se totiž v tomto roce nezapomnělo na basu, resp. na její pochování. No ale jak už se asi pravděpodobně stalo zvykem, hasiči její pochování pojali opět v divadelním duchu. Po předchozích ročnících, kdy byl jako pilotní divadelní um předveden Obecní soud a v následujícím roce, byla zparodována pohádka Mrazík, rozhodli se hasiči zkusit skloubit obě tyto témata a vybrali si k tomu pohádku S čerty nejsou žerty. Výsledek? Opět přeplněný sál kulturního domu, opět skvělá zábava a opět nadšení, tleskající diváci.
    Bohužel rok 2010 nebyl jen rokem veselým. Z jara tohoto roku, byla obec zasažena povodní, která zaplavila spodní část obce směrem od Rokytnice. Vyplaveny byly 4 rodinné domy a hasiči za pomoci sborů z Citova, Lukové a Říkovic museli čerpat vodu ze zatopených domů, sklepů, zahrad apod. Naštěstí toto nemělo takové následky jako povodeň v roce 1997, ale i tak to bylo velice nepříjemné jarní období.
    Díky těmto rozmarům přírody, byly ovlivněny i soutěže v požárním sportu. Velká část z nich musela být přesunuta nebo zrušena úplně. Nic méně družstva HS Císařov přesto vše bojovala až do konce soutěžní sezony. A vyplatilo se jim to. Z Přeboru Moravy postoupila obě družstva na MČR do Přerova, muži z 4.místa, ženy z 3.místa. V Přerově pak ukázali, že tento postup byl opravdu zasloužený a nebýt technické závady na stroji, byla by obě družstva na prvním místě. Bohužel kvůli zmíněné závadě byly družstvům započteny body z poslední umístění v požárním útoku a tak se jejich sen rozplynul. I tak ale skončili velice slušně. Muži si z Přerova odvezli 3.místo a ženy své prvenství z minulých dvou let obhájily krásným 2.místem. Mimo tyto pěkné výsledky z MČR, se musí zmínit velký úspěch ve Velkém ceně MHJ okresu Přerov 2010, kdy v celkovém pořadí se obě družstva umístila na 1.místě a vyhrála tak celý ročník soutěže.

V tomto roce na Výroční valné hromadě sboru, došlo ke změně ve složení Výboru sboru. Novým starostou se stal dosavadní místostarosta Luboš Zatloukal a na jeho funkci nastoupil Josef Mrtvý. Obměnil se i ekonom sboru, kterým se stala Magda Pumprlová

Nové složení sboru platné od 11.12.2010:
Starosta sboru: Luboš Zatloukal
Místostarosta a velitel sboru:   Josef Mrtvý
Ekonom sboru: Magda Pumprlová
Jednatel sboru: Jiří Janíček
Člen výboru: Eva Janíčková
Člen výboru: Martina Sládečková
Člen výboru: Vendula Kohnová
Člen výboru: František Koukal
Člen výboru: Bronislav Kosek
Předseda RK: Ing. Věra Pumprlová
Člen RK: Marcela Mrtvá
Člen RK: Margita CalábkováRok 2011 již tradičně začali hasiči v Císařově nový rok startem plesové sezóny, hasičským plesem na kterém nechyběla jak skvělá nálada, podpořená příjemnými songy hudební skupiny DE-TO, tak i zpestření ve formě bohaté tomboly a různých „kulinářských“ dobrot. Následující den po vydařeném plese, pokračovalo veselení na každoročně pořádaných Dětských šibřinkách, kde nechybělo mnoho krásných masek dětí z Císařova, ale i širokého okolí.

Další krok směrem k jarnímu období učinili hasiči v masopustní době, kdy pořádali tradiční Masopustní veselí. Průvodu obcí, který byl v tomto roce po netradičním směru, se účastnilo téměř stejné množství masek jako v letech minulý, tj. okolo 20ti. Avšak večerní zábava byla se svou účastí již na úplně jiné úrovni. Každoročně se účast návštěvníků, ale i masek (které mají na tuto zábavu vstup zdarma) zvyšuje. Vše přikládají hasiči za vinu tomu, jaká se na této zábavě tvoří atmosféra. Výborná hudba zajištěna našim místním, oblíbeným, „obecním“ dýdžejem Atomem, bohatá tombola, výborné jídlo a pití, ale hlavně v posledních pár letech vynikající, přímo divadelní vystoupení našich hasičů je opravdu tou pravou příčinou. V letošním roce bylo předvedeno představení na motiv TV show Československo má talent. Účast a ohlasy na toto vystoupení byly zatím jedny z největších za posledních pět let, kdy hasiči předvádí Pochovávání basy trochu jinak.

A konečně jaro. Tím tak opět začala hasičům sportovní sezóna, která v tomto roce byla bohatá na velmi dobré výsledky. V postupových soutěžích se hasičům vedlo tak, že z Okresního kola postoupili muži i ženy z 2.místa. Mistrovství Moravy oba týmy vyhrály a na Mistrovství republiky obě družstva obsadila 5.místo. V letošním IX:ročníku Velké ceny MHJ okresu Přerov se vedlo velice dobře mužům. Ti absolvovali všechna kola (8 kol) a v celkovém pořadí VC pro letošní rok skončili na 1.místě. V průběhu těchto závodů dosáhly zatím nejlepších výsledů za celou existenci hasičského sboru. 90% dosažených časů při požárním útoku bylo v průměru okolo 18,30s a rekord (nejlepší čas sezóny) byl čas 17,88s. Ženy v letošním ročníku neabsolvovaly všechna kola VC, ale i tak se dokázaly v konečném pořadí udržet na pomyslné bedně vítězů, když obsadily 2. místo.

Za tyto výborně dosažené výsledky byl hasičský sbor v letošním roce pozván jako host na společné Mistrovství republiky profesionálních a dobrovolných hasičů, které se pořádalo ku příležitosti oslav 40tého Mistrovství ČR HZS. Společně s tím pak byl v listopadu hasičský sbor Císařov oceněn, na slavnostním předávání cen v Praze, jako nejlepší hasičský sbor Moravské hasičské jednoty, o.s. pro rok 2011.

Pro nadcházející období byla na VVH provedena změna ve složení výboru sboru.
Dosavadní složení výboru:
Starosta: Luboš Zatloukal
Místostarosta – velitel: Josef Mrtvý
Pokladník: Magda Pumprlová / Vendula Kohnováv Jednatel: Jiří Janíček

Členové:
Eva Janíčková, Martina Sládečková, Vendula Kohnová, František Koukal, Bronislav Kosek

Předseda revizní komise: Ing. Věra Pumprlová
Členové revizní komise: Marcela Mrtvá, Margita Calábková

Nové složení výboru:
Starosta: Luboš Zatloukal
Místostarosta – velitel: František Koukal ml.
Pokladník: Josef Mrtvý

Členové:
Eva Janíčková, Zdeněk Doležel, Bronislav Kosek, Magda Pumprlová

Předseda revizní komise: Ing. Věra Pumprlová
Členové revizní komise: Marcela Mrtvá, Margita Calábková
    Veškeré údaje jsou získány z kroniky obce Císařov, do které lze nahlédnout na Obecním úřadu Císařov.
O tom, že činnost sboru dobrovolných hasičů, se netýká jen sportu, se můžete přesvědčit brouzdáním po našich stránkách a můžete začít např. u odkazu AkceRYCHLÝ KONTAKT:

MORAVSKÁ HASIČSKÁ JEDNOTA, o.s.
HASIČSKÝ SBOR CÍSAŘOV
Josef Mrtvý (ekonom sboru)
Císařov 56
751 03 Brodek u Přerova

Tel.: +420 605 403 261
E-mail: l.zatloukal@email.cz

NAŠI PARTNEŘI:

Vše pro hasiče DAVAZ s.r.o. Olomoucký kraj
Bothe Schnitzius spol. s r.o. Černý orel - pivovar, restaurace, hotel, penzion
© 2012 SETUPS.cz TOPlist